/ MMF - MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL

MMF - MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL

MMF - Mountain Music Festival održan je 2017. i 2016. godine i ostvario 4.000 poseta. Program se sastoji od muzike, avanture, rekreacije i zabave. Namenjen je svim generacijama, s ciljem zamene gradske vreve izletom u zabavu u prirodi.